Algebra

Årskurs 1-3

  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Årskurs 4-6

  • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för enkel ekvationslösning.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Årskurs 7-9

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.​​

Källa: Lgr11, Kursplanen i matematik

Kursplanen i matematik som PDF-dokument

________________________________________________________________

Länktips!

Introduktion – Algebra

Åskådliggöra algebra på olika sätt

Algebraiska uttryck

________________________________________________________________

Länkmix

​Matteboken – skolår 7

​Matteboken – skolår 8

​Matteboken – skolår 9

________________________________________________________________

​Filmer

________________________________________________________________

Lär dig ännu mer om algebra