Kategorilista: IUP

Sep 16

Stödmaterial från skolverket…

…beträffande den skriftliga individuella utvecklingsplanen.   Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen. Stödmaterialet riktar sig till lärare och rektorer vid de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. I materialet får du exempel på hur den skriftliga individuella …

Fortsätt läsa »