Geometri

Årskurs 1-3

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Årskurs 4-6

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

​Årskurs 7-9

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 • Likformighet och symmetri i planet.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

​​Källa: Lgr11, Kursplanen i matematik

Kursplanen i matematik som PDF-dokument

_______________________________________________________________

 

Länktips!

 

Geometriska former

​Omkrets

Area

Vinklar

​Övningar -vinklar

Skala

Geometriska begrepp

_______________________________________________________________

​Länkmix – geometri

_______________________________________________________________

Filmer

_______________________________________________________________