Om Kunskapsbyggare.se

Hej och välkommen till Kunskapsbyggare.se, en kunskapsportal för lärare, elever och föräldrar!

Jag som driver denna webbportal, eller om man så vill informations och länksamlingsportal, heter Marie och har tidigare arbetat som lärare. Webbsidan är dock privat men var från början tänkt som en webbresurs för mig, mina elever och deras föräldrar och jag tänkte samtidigt att det skulle kunna vara roligt om även andra lärare, elever och föräldrar fick nytta av sidan. Här på portalen finner man information och framför allt länkar som kan vara till nytta när man är ute efter kunskap.

Idén till webbportalen grundar sig på att jag genom åren samlat på mig otaliga webbsidor och länkadresser som jag har haft nytta  av i min undervisning. Till slut var de så många att det blev svårt för mig att minnas dem alla när jag väl behövde dem. Därför växte idén fram att jag skulle sortera dem på ett sådant sätt att de blev mer lättillgängliga för mig. Idén blev dock något större än vad jag hade tänkt mig från början och ur allt detta växte alltså denna webbportal fram.

Kunskapsbyggare.se är uppbyggd med hjälp av så kallade "ämnesflikar" som går till de olika sidorna som man kan besöka här på portalen. Genom att föra muspekaren över rubrikerna får man fram sidor och undersidor samt eventuella undersidor till undersidorna. Tanken är att denna struktur ska göra det lättare att finna det man söker – informationen blir sorterad.

På varje övergripande ämnessida finner man först en kortare presentation av själva ämnet ifråga, därefter kommer det oftast länktips. 

I höger- och vänsterkolumnerna, på webbplatsens höger- och vänsterkanter, finns information och länkar av det mer övergripande slaget, alltså inte direkt ämnesspecifik information eller ämnesspecifika länkar. 

På hemsidan – förstasidan – kommer alla inlägg som skrivs på Kunskapsbyggare.se att visas i kronologisk ordning oavsett vilket ämne det handlar om. Är du ute efter att läsa om något särskilt ämne eller någon särskild kategori kan du alltid använda dig av kategorimolnet eller etiketterna i vänsterkolumnen för att hitta det du söker. 

Vill du komma i kontakt med mig går det bra att maila på marie@kunskapsbyggare.se. Jag tar mer än gärna emot tankar, tips och idéer. Är det någonting du vill uppmärksamma mig på går det naturligtvis också bra. Det kan exempelvis vara någon felaktighet, kanske någon länk som inte fungerar eller någonting annat som jag bör uppmärksammas på. Positiv kritik mottages dessutom med stor tacksamhet!

Observera! All information inklusive länkar och länktips på denna webbplats ska ses som just tips! Kunskapsbyggare.se ansvarar inte för kvaliteten eller riktigheten i varken informationen eller länkarna. Inte heller för hur användbar informationen eller länkarna är eller hur de ska användas. Detta får man göra en egen  bedömning av och ansvara för själv!

Återigen varmt välkommen till Kunskapsbyggare.se och lycka till med ditt kunskapsbygge. Hoppas att du får lika stor nytta av portalen som jag har.

Marie