Problemlösning

Årskurs 1-3

  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Årskurs 4-6

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Årskurs 7-9

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Källa: Lgr11, Kursplanen i matematik.

Kursplanen i matematik som PDF-dokument

_______________________________________________________________

 

Länktips!

 

Länkmix

______________________________________________________________