Samband och förändringar

Årskurs 1-3

  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften

Årskurs 4-6

  • Proportionalitet och procent samt deras samband.

  • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Årskurs 7-9

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

 

 

​Källa: Lgr11, Kursplanen i matematik.

Kursplanen i matematik som PDF-dokument

 

_________________________________________________

 

Länktips!

 

Formler och funktioner

​Ekvationer

​Koordinatsystem och grafer

​Mönster och proportionalitet

_________________________________________________

Algebra

_________________________________________________

Procent

_________________________________________________

Filmer

_________________________________________________