Sannolikhet och statistik

Årskurs 1-3

  • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

  • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Årskurs 4-6

  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

  • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Årskurs 7-9

  • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

  • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

  • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

Källa: Lgr11, Kursplanen i matematik

Kursplanen i matematik som PDF-dokument

_______________________________________________________________

 

Länktips!

 

Sannolikhet

_______________________________________________________________

​Filmer

_______________________________________________________________

Statistik

Webbmatte.se

Matteboken

_______________________________________________________________

​Länkmix

_______________________________________________________________