Särskilt begåvade elever – övergripande

Har du en elev som reonerar och associerar med en sådan skärpa att han eller hon sticker ut i mängden? Hos Skolverket finner du stöd och inspiration för att utveckla ditt arbete med särskilt begåvade elever. 

Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

De särskilt begåvade eleverna mår bra av stora utmaningar utifrån sina styrkoer. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. 

Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de tappat lusten att lära. 

Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

 Du finner hela stödmaterialet på samma adress som källan här ovan.