Taluppfattning och tals användning

Årskurs 1-3

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Årskurs 4-6​

 

 • Rationella tal och deras egenskaper.

 • Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

​Årskurs 7-9

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Källa: Lgr11, Kursplanen i matematik.

Kursplanen i matematik som PDF-dokument