Teknik – övergripande

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

KällaLgr11, Kursplan – Teknik

Kursplanen i teknik som PDF-dokument

______________________________________________________________________

 

Länktips!

 

Länkmix

​_______________________________________________

​Inspirationslänkar

​_______________________________________________

​Filmer

​_______________________________________________